.

Aktívne filtre

Používa sa ako prístup pre kontrolu a čistenie dymovodov, krbových vložiek a vnútorných priestorov obostavieb. Výplň Grenacontrolu je odizolovaný biologicky a fyziologicky nezávadným materiálom z vermikulitu. Jedná se o izolačnú platňu GRENAISOL. Veľkou výhodou je systém otvárania dvierok. Skrýva sa vo vnútri Grenacontrolu. Decentným pritlačením ľavej strany dvierok dôjde k cvaknutia a dvierka sa otvoria. Povrchová úprava - omietka sa nanáša rovnako ako u obostavby krby.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCACON lepidlo je lepiaca malta najlepšej kvality, ktorá je pripravená na použitie po zmiešaní s vodou a tvrdne hydraulicky. Je zmiešané vopred, hydraulicky tvrdnúca suchá malta s cementom podľa DIN 1164, s vysoko kvalitnými plnivami / prísadami, pre miešanie s čistou vodou. Je vhodné pre lepenie SILCA 250 KM izolačných dosiek použitých pre stavby krbov a kachlí vo vonkajších (chladných) priestoroch. SILCACON lepidlo môže byť taktiež použité na všetky nerastné, sadrové materiály pre stavbu stien a základní ako tehlové murivo z hydraulicky tvrdeným spojivom.
Štukové prvky sú často používané na dekoráciu kozubov. Profily prispôsobené Vašim požiadavkám sú vyrobené zo SILCA 250 KM alebo SILCAPAN 845. Môžu byť upevnené SILCACON omietkovým systémom a povrch opracovaný.
Štukové prvky sú často používané na dekoráciu kozubov. Profily prispôsobené Vašim požiadavkám sú vyrobené zo SILCA 250 KM alebo SILCAPAN 845. Môžu byť upevnené SILCACON omietkovým systémom a povrch opracovaný.
Štukové prvky sú často používané na dekoráciu kozubov. Profily prispôsobené Vašim požiadavkám sú vyrobené zo SILCA 250 KM alebo SILCAPAN 845. Môžu byť upevnené SILCACON omietkovým systémom a povrch opracovaný.
SILCACON vápnová omietka je dodávaná na báze bieleho haseného vápna, vápenca a veľmi malého množstva bieleho cementu s hrúbkou zrna 0 – 1.2 mm. SILCACON vápnová omietka sa používa na povrch dosiek, ktoré boli upravené SILCACON základným náterom a vysušené. Na spoje dosiek alebo rohy, ale taktiež na celkové spevnenie odporúčame SILCATEX-SE sklenené vlákno. Vnútorná omietka je použiteľná v požadovanej hrúbke v samostatnom kroku. Vnútorná vrstva omietky by mala byť čo najtenšia. Pre steny a stropy odporúčame strednú hrúbku omietky 5 – 10 mm. Výsledok je pôsobivý, mierne drsný a svetlý povrch. SILCACON vápnová omietka sa pripravuje s čistou vodou z vodovodu a dôkladným miešaním miešadlom približne 3 minúty a do dosiahnutia požadovanej konzistencie.
SILCACON vyhladzovacia vápnová malta je vyrábaná na báze hydrátu bieleho vápna, vápencovej múčky a malého množstva bieleho cementu. Vyhladzovacia vápnová malta sa používa na SILCA 250 KM dosku so základným náterom s výsledným hladkým, svetlým a vytvrdeným povrchom. Na požiadanie môže byť povrch po úplnom vyschnutí zabrúsený. Povrch slúži ako základ pre následné farebné nátery. SILCACON vyhladzovacia vápnová malta môže byť použitá na SILCA 250 KM dosky so základným náterom aj na SILCACON vápnovú omietku. SILCACON vyhladzovacia vápnová malta sa pripravuje s čistou vodou s vodovodu a dôkladným miešaním miešadlom najmenej 3 minúty. Uistite sa, že prášok je úplne rozpustený, aby bola s omietačkou možná aplikácia max. 1 mm vyhladzovacej vápnovej malty. Odporúčame dvojstupňový proces. V prvom kroku kompletné pokrytie vodnatou konzistenciou a v druhom kroku, po úplnom vyschnutí povrchu, ďalší náter čerstvo pripravenej vyhladzovacej vápnovej malty gélovej konzistencie.
Vodová, bez-rozpúšťadlová, akrylátová disperzia. Náter je priepustný a odolný voči zásadám. Vhodná ako penetračný náter pre SILCA 250 KM dosky. Modrastý odtieň znamená správnu aplikáciu.
Vodová, bez-rozpúšťadlová, akrylátová disperzia. Náter je priepustný a odolný voči zásadám. Vhodná ako penetračný náter pre SILCA 250 KM dosky. Modrastý odtieň znamená správnu aplikáciu.
SILCATEX-SE je mriežka so špeciálnym sklotextilným prevedením, vplývajúcim na nízku horľavosť a odolnosť voči kĺzaniu a slúži ako spevnenie omietky a výplňového betónu. Je odolné voči zásadám, rozmerovo stabilný a nekrčivý. Neobsahuje jedovaté alebo dráždiace látky.
Mäkká rohož na báze keramických vlákien, ktorá je netkanou technológiou spracovaná do pevného a ľahkého celku. Žiaruvzdorné rohože sú pevné, ľahke, pružné izolačné produkty. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, povrchovou integritou, veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, vynikajúcou odolnosťou voči teplotným šokom a výbornou absorbciou zvuku. Rohože z keramického vlákna sú nehorľavé a sú, mimo iného, vhodné pre obalovanie oceľových konštrukcí a kombinovaných konštrukcií protipožiarnej ochrany. Rohože a dosky sú dostupné v niekoľkých vyhotoveniach, rôznom chemickom zložení, v rôznych objemových hmotnostiach a rozmerových kombináciách.
Mäkká rohož na báze keramických vlákien, ktorá je netkanou technológiou spracovaná do pevného a ľahkého celku. Žiaruvzdorné rohože sú pevné, ľahke, pružné izolačné produkty. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, povrchovou integritou, veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, vynikajúcou odolnosťou voči teplotným šokom a výbornou absorbciou zvuku. Rohože z keramického vlákna sú nehorľavé a sú, mimo iného, vhodné pre obalovanie oceľových konštrukcí a kombinovaných konštrukcií protipožiarnej ochrany. Rohože a dosky sú dostupné v niekoľkých vyhotoveniach, rôznom chemickom zložení, v rôznych objemových hmotnostiach a rozmerových kombináciách.
Rohož z hliníkovosilikátovej vlny je určená pre izoláciu, tesnenie alebo dilatáciu žiaruvzdorných materiálov.
SILCADUR-HTI je impregnácia odolná voči vysokým teplotám do 900 °C a je schválená pre použitie na naše kalciumsilikátové produkty. Slúži na spevnenie povrchu a na zabránenie prašnosti. Táto impregnácia neslúži na základný náter pre následné omietnutie / zalepenie v oblasti konštrukcií, na tento účel je naďalej potrebné používať SILCACON Základný náter.
Používa sa ako prístup pre kontrolu a čistenie dymovodov, krbových vložiek a vnútorných priestorov obostavieb. Výplň Grenacontrolu je odizolovaný biologicky a fyziologicky nezávadným materiálom z vermikulitu. Jedná se o izolačnú platňu GRENAISOL. Veľkou výhodou je systém otvárania dvierok. Skrýva sa vo vnútri Grenacontrolu. Decentným pritlačením ľavej strany dvierok dôjde k cvaknutia a dvierka sa otvoria. Povrchová úprava - omietka sa nanáša rovnako ako u obostavby krby.
SILCAWOOL 1100-350G je prvotriedna izolačná doska s anorganickými pojivami, ktoré nachádzajú svoje zastúpenie predovšetkým pri stavbách kachľových pecí a sporákov. Platňa je veľmi ľahká a neakumuluje takmer žiadne teplo. Je ľahko opracovateľná, má dlhú životnosť a tepelnú odolnosť do 1100 °C. Objemová hmotnosť (± 10 %) 350 kg/m3. Tepelná vodivosť pri 600 °C je 12 W/mK.
Sieťová tkanina SILATERM má oproti klasickej stavebnej sieťke hneď niekoľko predností, ktoré jej dovolia použitie v tak špecifickom obore, ako je kachliarstvo. Prvotným predpokladom je tepelná odolnosť do 550°C. Jej špeciálna povrchová úprava ďalej zaistí pretrvanie tkaniny v kachliarskych materiáloch (maltách a omietkách). Tieto materiály sú vyrobené zo špecifických prímesí, v ktorých sa štandardné sieťoviny rozpadajú a postupne miznú. Do dvoch rokov potom dochádza k ich rozkladu a postupnému praskaniu povrchovej úpravy. Použitim kachliarskej sieťky odstránite tieto riziká. Technické údaje: tepelná odolnosť 550 °C, rozmer oka 4 mm, rozmer role 50 x 1 m.
Používa sa ako prístup pre kontrolu a čistenie dymovodov, krbových vložiek a vnútorných priestorov obostavieb. Výplň Grenacontrolu je odizolovaný biologicky a fyziologicky nezávadným materiálom z vermikulitu. Jedná se o izolačnú platňu GRENAISOL. Veľkou výhodou je systém otvárania dvierok. Skrýva sa vo vnútri Grenacontrolu. Decentným pritlačením ľavej strany dvierok dôjde k cvaknutia a dvierka sa otvoria. Povrchová úprava - omietka sa nanáša rovnako ako u obostavby krby.
SILCADUR-HFS lepidlo je používané ako spojovací materiál pre SILCA 250 KM dosky.
SILCADUR-HFS lepidlo je používané ako spojovací materiál pre SILCA 250 KM dosky.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.
SILCATEX-SE je mriežka so špeciálnym sklotextilným prevedením, vplývajúcim na nízku horľavosť a odolnosť voči kĺzaniu a slúži ako spevnenie omietky a výplňového betónu. Je odolné voči zásadám, rozmerovo stabilný a nekrčivý. Neobsahuje jedovaté alebo dráždiace látky.
Grenaisol môžeme použiť nielen ako izoláciu stien za zdroj tepla, ale aj priamo ako stavebný a konštrukčný prvok na stavbu krbového plášťa bez akýchkoľvek ďalších pomocných konštrukcií. Platňa Grenaisol je dostatočne pevná na to, aby zabezpečila tuhosť a pevnosť krbového plášťa a zároveň vyniká výbornými izolačnými vlastnosťami pri pomerne malej hrúbke (30 - 50 mm). Na platne Grenaisol sa dá ľahko naniesť tenkostenná omietka, je možné ich natierať, prípadne obkladať keramickým obkladom. Odolnosť voči teplotným šokom a vysokým teplotám do 1250 °C. Platne sú zdravotne nezávadné.
Rohož z hliníkovosilikátovej vlny je určená pre izoláciu, tesnenie alebo dilatáciu žiaruvzdorných materiálov.
THERMAX môžeme použiť nielen ako izoláciu stien za zdroj tepla, ale aj priamo ako stavebný a konštrukčný prvok na stavbu krbového plášťa bez akýchkoľvek ďalších pomocných konštrukcií. Platňa Thermax je dostatočne pevná na to, aby zabezpečila tuhosť a pevnosť krbového plášťa a zároveň vyniká výbornými izolačnými vlastnosťami pri pomerne malej hrúbke (30 - 50 mm). Na platne Thermax sa dá ľahko naniesť tenkostenná omietka, je možné ich natierať, prípadne obkladať keramickým obkladom. Odolnosť voči teplotným šokom a vysokým teplotám do 900 °C. Platne sú zdravotne nezávadné.
THERMAX môžeme použiť nielen ako izoláciu stien za zdroj tepla, ale aj priamo ako stavebný a konštrukčný prvok na stavbu krbového plášťa bez akýchkoľvek ďalších pomocných konštrukcií. Platňa Thermax je dostatočne pevná na to, aby zabezpečila tuhosť a pevnosť krbového plášťa a zároveň vyniká výbornými izolačnými vlastnosťami pri pomerne malej hrúbke (30 - 50 mm). Na platne Thermax sa dá ľahko naniesť tenkostenná omietka, je možné ich natierať, prípadne obkladať keramickým obkladom. Odolnosť voči teplotným šokom a vysokým teplotám do 900 °C. Platne sú zdravotne nezávadné.
THERMAX môžeme použiť nielen ako izoláciu stien za zdroj tepla, ale aj priamo ako stavebný a konštrukčný prvok na stavbu krbového plášťa bez akýchkoľvek ďalších pomocných konštrukcií. Platňa Thermax je dostatočne pevná na to, aby zabezpečila tuhosť a pevnosť krbového plášťa a zároveň vyniká výbornými izolačnými vlastnosťami pri pomerne malej hrúbke (30 - 50 mm). Na platne Thermax sa dá ľahko naniesť tenkostenná omietka, je možné ich natierať, prípadne obkladať keramickým obkladom. Odolnosť voči teplotným šokom a vysokým teplotám do 900 °C. Platne sú zdravotne nezávadné.
Anorganické lepidlo, ktoré pri vysokých teplotách neuvoľňuje žiadne plyny alebo horľavé látky, lepidlo je rozpustné vo vode, náradie možné umyť vodou. Používa sa hlavne pre lepenie THERMAX dosiek. Lepené plochy musia byť bez prachu.
SILCAWOOL 1100-350G je prvotriedna izolačná doska s anorganickými pojivami, ktoré nachádzajú svoje zastúpenie predovšetkým pri stavbách kachľových pecí a sporákov. Platňa je veľmi ľahká a neakumuluje takmer žiadne teplo. Je ľahko opracovateľná, má dlhú životnosť a tepelnú odolnosť do 1100 °C. Objemová hmotnosť (± 10 %) 350 kg/m3. Tepelná vodivosť pri 600 °C je 12 W/mK.
Žiaruvzdorná platňa vyrobená z expandovaného vermikulitu a špeciálneho anorganického pojiva. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči teplotným šokom a extrémnej teplote až do 1100 °C. Je vhodná ako náhrada šamotu do ohnísk krbových vložiek a kachlí. Je zdravotne nezávadná. Má dostatočnú pevnosť a mechanickú stabilitu.
Žiaruvzdorná platňa vyrobená z expandovaného vermikulitu a špeciálneho anorganického pojiva. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči teplotným šokom a extrémnej teplote až do 1100 °C. Je vhodná ako náhrada šamotu do ohnísk krbových vložiek a kachlí. Je zdravotne nezávadná. Má dostatočnú pevnosť a mechanickú stabilitu.
Pevná AL hliníková fólia hrúbky 99 mikrónov, vhodná k rôznym izolačným účelom. Technické údaje: hmotnosť 1,35 kg/ 10 m, rozmer role 10 x 0,5 m.