.

Aktívne filtre

RATH ťahové modulové tvarovky sú určené pre stavbu spalinových ťahov kachľových pecí. Sú vyrobené zo šamotu a prímesy, ktorá zvyšuje odolnosť voči teplotným zmenám.
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Dekoračný šamot sa používa na murovanie izbových a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov, kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch. Vyniká vonkajším vzhľadom s homogénnou, jemnozrnnou štruktúrou, bez zhlukov zŕn a odmiešaním.
Dekoračný šamot sa používa na murovanie izbových a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov, kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch. Vyniká vonkajším vzhľadom s homogénnou, jemnozrnnou štruktúrou, bez zhlukov zŕn a odmiešaním.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Dekoračný šamot sa používa na murovanie izbových a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov, kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch. Vyniká vonkajším vzhľadom s homogénnou, jemnozrnnou štruktúrou, bez zhlukov zŕn a odmiešaním.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
RATH ťahové modulové tvarovky sú určené pre stavbu spalinových ťahov kachľových pecí. Sú vyrobené zo šamotu a prímesy, ktorá zvyšuje odolnosť voči teplotným zmenám.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.