.

Aktívne filtre

RATH ťahové modulové tvarovky sú určené pre stavbu spalinových ťahov kachľových pecí. Sú vyrobené zo šamotu a prímesy, ktorá zvyšuje odolnosť voči teplotným zmenám.
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Systém tvaroviek Quickbrick umožňuje jednoduchú a rýchlu stavbu celej vnútornej konštrukcie kachľovej pece spôsobom komorového systému (dvojvrstvová konštrukcia). Pozostáva zo 4 tvaroviek rôznej výšky pre systém ťahov a z šamotov Quickbrick BR tvoriacich ohnisko. Osobitné znaky tohto systému sú: špeciálne vytvarovaný spoj pero / drážka - vďaka, ktorému je možné urobiť stabilnú konštrukciu ťahov a tak isto aj zmenu smeru v uhle 135°; vruby na bokoch šamotov, čím je umožnená konštrukcia ťahov iba pomocou lomu šamotovej tvarovky s rozmerom rastra 60 mm. Výška šamotovej tvarovky 40 mm, ktorá umožňuje použitie 40 mm hrubej krycej tvarovky ťahu a nasadenie tvarovky na odklon ťahu bez toho, aby sa museli šamoty rezať."
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
Kachliarske drážkové a perové šamoty RHS sú za sucha lisované tvarovky na stavbu ohnísk a ťahov, predovšetkým na odklonené ťahy a stúpajúce ťahy kachľovej pece. Ďalej sa používajú ako šamoty na zadnú stenu a vonkajšie steny pri omietnutých alebo murovaných peciach ako aj pri vymurovaní teplovzdušných vykurovacích ťahov pri samostatných výmenníkoch a hypokaustových systémoch. Šamoty majú na vrchnej strane a na obidvoch úzkych stranách pero ako aj na spodných stranách a na druhej úzkej strane drážku. Vďaka tomu sa dá zabrániť relatívnemu vzájomnému posúvaniu tvaroviek, čo výrazne zvyšuje stabilitu – predovšetkým stien ohniska. Navyše sú na vrchnej strane tvaroviek dierky určené na spony, ktoré znižujú rozťažnosť špár.
WKS šamoty – ťahaný šamot určený na stavbu kachľových pecí. Najdôležitejšie kvalitatívne znaky šamotov na stavbu pecí „WKS"" : sú ľahké, dlhá životnosť, obzvlášť dobrá stálosť rozmerov šamotových platní, vynikajúca odolnosť voči zmenám teploty, veľmi presné hrany, vysoká schopnosť akumulácie tepla, rovnomerné odovzdávanie tepla, rýchle opracovanie šamotu. Opracovateľnosť za sucha alebo za mokra diamantovým kotúčom, lámačkou, rezným kotúčom na kameň alebo karbobrúskou."
WKS šamoty – ťahaný šamot určený na stavbu kachľových pecí. Najdôležitejšie kvalitatívne znaky šamotov na stavbu pecí „WKS"" : sú ľahké, dlhá životnosť, obzvlášť dobrá stálosť rozmerov šamotových platní, vynikajúca odolnosť voči zmenám teploty, veľmi presné hrany, vysoká schopnosť akumulácie tepla, rovnomerné odovzdávanie tepla, rýchle opracovanie šamotu. Opracovateľnosť za sucha alebo za mokra diamantovým kotúčom, lámačkou, rezným kotúčom na kameň alebo karbobrúskou."
WKS šamoty – ťahaný šamot určený na stavbu kachľových pecí. Najdôležitejšie kvalitatívne znaky šamotov na stavbu pecí „WKS"" : sú ľahké, dlhá životnosť, obzvlášť dobrá stálosť rozmerov šamotových platní, vynikajúca odolnosť voči zmenám teploty, veľmi presné hrany, vysoká schopnosť akumulácie tepla, rovnomerné odovzdávanie tepla, rýchle opracovanie šamotu. Opracovateľnosť za sucha alebo za mokra diamantovým kotúčom, lámačkou, rezným kotúčom na kameň alebo karbobrúskou."
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Žiaruvzdorné tvarovky zo šamotu určené pre stavbu krbov a pecí.
Dekoračný šamot sa používa na murovanie izbových a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov, kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch. Vyniká vonkajším vzhľadom s homogénnou, jemnozrnnou štruktúrou, bez zhlukov zŕn a odmiešaním.
Dekoračný šamot sa používa na murovanie izbových a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov, kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch. Vyniká vonkajším vzhľadom s homogénnou, jemnozrnnou štruktúrou, bez zhlukov zŕn a odmiešaním.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.
Obyčajné šamoty sa používajú na murivá, klenby a časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu a iných priemyselných pecí, kotlov a komínov.