.

Filtrovať podľa

Omietky

Aktívne filtre

Kachliarsky náter je vhodný pre opravy vlásočnicových trhliniek na omietaných plochách pecí, zároveň aj ako biely náter hotových stavieb pecí.
Používa sa ako omietka pre pece a krby, ako nosný podkladový náter pre všetky bežné farby. Doba spracovania 60 minút, hydraulická väzba, možné použiť aj ako murovaciu maltu. Výdatnosť 1,79 kg/m2 pri vrstve 1 mm
Krbová mriežka určená pre nasávanie a výfuk vzduchu z teplovzdušných rozvodov. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Max. teplota použitia 150 °C. Čistý prierez bez vnútorného sita je 60% celkovej výfukovej plochy.
Výustka je určená pre napojenie teplovzdušných rozvodov na krbovú mriežku. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Výustku sa osádza na krbovú mriežku bez osadzovacieho rámika. Na výustku sa potom upevňuje teplovzdušný rozvod priemeru o150 mm. Max. teplota použitia 150 °C.
SWK jednoplášťový komínový systém, materiál nerez typ 1.4404, CE Certifikát: 1450-CPD-0007, Technická špecifikácia produktu: STN EN1856-1:2005 STN EN1856-2:2005. Priemer a hrúbka uvedená v mm.
SWK jednoplášťový komínový systém, materiál nerez typ 1.4404, CE Certifikát: 1450-CPD-0007, Technická špecifikácia produktu: STN EN1856-1:2005 STN EN1856-2:2005. Priemer a hrúbka uvedená v mm.
SWK jednoplášťový komínový systém, materiál nerez typ 1.4404, CE Certifikát: 1450-CPD-0007, Technická špecifikácia produktu: STN EN1856-1:2005 STN EN1856-2:2005. Priemer a hrúbka uvedená v mm.
SWK jednoplášťový komínový systém, materiál nerez typ 1.4404, CE Certifikát: 1450-CPD-0007, Technická špecifikácia produktu: STN EN1856-1:2005 STN EN1856-2:2005. Priemer a hrúbka uvedená v mm.
Štukové prvky sú často používané na dekoráciu kozubov. Profily prispôsobené Vašim požiadavkám sú vyrobené zo SILCA 250 KM alebo SILCAPAN 845. Môžu byť upevnené SILCACON omietkovým systémom a povrch opracovaný.
Vysokokvalitná omietka pre krby, pece, vykurované steny a záhradné kozuby. Žiaruvzdorná kachliarska omietka, bez prísad umelých hmôť a so superjemnou zrnitosťou. Je vhodná pre elegantné hladké povrchy krbov a pecí.
Je ultra jemná alkalická omietková malta pre vytvorenie hladkých vykurovacích stien. Hranica použita do 150 °C.
Je biela omietková tenkovrstvová malta so špeciálnymi lepiacimi vlastnosťami s rôznou zrnitosťou. Je vhodná pre tenkovrstvé omietky ako aj pre modelovanie ríms a štruktúr s hrúbkou vrstvy 1-50 mm. Hranica použitia do 200 °C.
Je biela omietková tenkovrstvová malta so špeciálnymi lepiacimi vlastnosťami s rôznou zrnitosťou. Týmto materiálom dosahujeme želanú optickú povrchovú štruktúru vykurovacích plôch. Hranica použitia do 200 °C.
Je biela omietková tenkovrstvová malta so špeciálnymi lepiacimi vlastnosťami s rôznou zrnitosťou. Je vhodná pre tenkovrstvé omietky ako aj pre modelovanie ríms a štruktúr s hrúbkou vrstvy 1-50 mm. Hranica použitia do 200 °C.
Náter na omietky, akumulačné pece a vykurované steny. Dodáva sa v rôznych farebných odtieňoch.
Náter na omietky, akumulačné pece a vykurované steny. Dodáva sa v rôznych farebných odtieňoch.
Náter na omietky, akumulačné pece a vykurované steny. Dodáva sa v rôznych farebných odtieňoch.
Základová omietka sa používa pre všetky steny základnej akumulačnej a teplovzdušnej pece, ktoré sú určené na omietanie. Omietka má bielu farbu, a preto nie je potrebné úplné vysušenie jednotlivých vrstiev. Do základovej omietky sa vkladá sklovlákenná sieťka. Konečná povrchová úprava pozostáva z kachliarskej šľachtenej alebo ""KREATIV"" omietky."
Omietka má prírodnú hlinenú farbu. Používa sa pre všetky steny základnej akumulačnej a teplovzdušnej pece, ktoré sú určené na omietanie. Omietku je možné farebne povrchovo upraviť minerálnymi alebo prírodnými farbami. Do omietky sa vkladá buď prírodná jutová tkanina alebo sklovlákenná sieťka. Môže sa nanášať do hrúbky 6 až 15 mm.
KREATIV"" omietka sa používa pre všetky steny základnej akumulačnej a teplovzdušnej pece, ktoré sú určené na omietanie. Omietka má bielu farbu, a preto nie je potrebné úplné vysušenie jednotlivých vrstiev.Používa sa ako konečná povrchová vrstva krbu alebo pece. Aplikuje sa v prípadoch, keď je potrebné naniesť omietku v hrúbke väčšej ako 3 mm. Omietku je možné farebne povrchovo upraviť minerálnymi farbami."
Kachliarska omietka je minerálna zmes určená pre finálnu povrchovú a dekoratívnu úpravu pecí, krbov, grilov, pizza pecí atď. Vyznačuje sa predovšetkým stálou, jasne bielou farbou a výbornou priľnavosťou prakticky ku všetkým savým aj menej savým keramickým materiálom. Omietka sa po rozmiešaní s čistou pitnou vodou v pomere cca 25 l na 100 kg a dôkladnom premiešaní nanáša na suchý, prachu zbavený podklad pri teplote prostredia nad +5 °C. Optimálna hrúbka nanášanej vrstvy sú 3 mm, ale je možné ju nanášať aj v hrubších vrstvách. Po krátkom povrchovom zatuhnutí je možné omietaný povrch upraviť do konečnej požadovanej štruktúry. Omietka je celkom vytvrdnutá po 24 hodinách a po tejto dobe je možné konštrukciu tepelne namáhať. Pripravujte vždy len také množstvo zmesi, ktorú ste schopný do cca 15 minút spracovať. Tuhnúcu zmes je možné pridaním vody ešte rozmiešať, ale stráca tým čiastočne svoje kvalitatívne vlastnosti! Zatvrdnutú omietku už nie je možné ďalej použiť.
náter na omietky, akumulačné pece a vykurované steny. Dodáva sa v rôznych farebných odtieňoch.