.

Aktívne filtre

Faserkitt je plastická tvarovateľná hmota z keramických vlákien s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami. Vytvrdne pri vysokých teplotách pri zachovaní tvarovej stability. Používa sa pre tvarovanie izolačných vrstiev a môže sa nanášať až do vrstvy o hrúbke 30 mm. Teplota trvalého zaťaženia leží nad 1.200 C°.
Faserkitt je plastická tvarovateľná hmota z keramických vlákien s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami. Vytvrdne pri vysokých teplotách pri zachovaní tvarovej stability. Používa sa pre tvarovanie izolačných vrstiev a môže sa nanášať až do vrstvy o hrúbke 30 mm. Teplota trvalého zaťaženia leží nad 1.200 C°.
SILCADUR-CSMH je opravné lepidlo na anorganickej báze s Tmax 1300°C. Používa sa na lepenie kremičitano-vápenatých alebo iných nerastných stavebných materiálov navzájom, ako aj na opravu trhlín, puklín atď. v šamotových alebo vermikulitových produktov v krboch.
Používa sa na tesnenie a lepenie, napr.na lepenie šnúr a pások. Použitie je možné na väčšinu normálnych, čistých neprašných povrchov, napr. kov, keramika alebo nerastné materiály.
Používa sa na tesnenie a lepenie, napr.na lepenie šnúr a pások. Použitie je možné na väčšinu normálnych, čistých neprašných povrchov, napr. kov, keramika alebo nerastné materiály.
Faserkitt je plastická tvarovateľná hmota z keramických vlákien s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami. Vytvrdne pri vysokých teplotách pri zachovaní tvarovej stability. Používa sa pre tvarovanie izolačných vrstiev a môže sa nanášať až do vrstvy o hrúbke 30 mm. Teplota trvalého zaťaženia leží nad 1.200 C°.
Faserkitt je plastická tvarovateľná hmota z keramických vlákien s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami. Vytvrdne pri vysokých teplotách pri zachovaní tvarovej stability. Používa sa pre tvarovanie izolačných vrstiev a môže sa nanášať až do vrstvy o hrúbke 30 mm. Teplota trvalého zaťaženia leží nad 1.200 C°.
Faserkitt je plastická tvarovateľná hmota z keramických vlákien s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami. Vytvrdne pri vysokých teplotách pri zachovaní tvarovej stability. Používa sa pre tvarovanie izolačných vrstiev a môže sa nanášať až do vrstvy o hrúbke 30 mm. Teplota trvalého zaťaženia leží nad 1.200 C°.
ACRATHIN je kyselinovzdorné, chemicky spájajúce, rýchloschnúce lepidlo. Lepidlo tvrdne samostatne a mieša sa na stavbe s vodou. Pojivo a tvrdidlo sú obsiahnuté v zmesi. Oproti bežným tmelom so silikofluoridovými tvrdidlami má RATH ACRATHIN 1100 niekoľko predností: zlepšená odolnosť voči vode a zmývaniu, odolnosť voči koncentrovanej kyseline sírovej, nízka kontrakcia po vytvrdnutí, vynikajúca pevnosť na oceli a keramike, nízka priepustnosť plynov. Používa sa pre murovanie kyselinovzdorných platní, tvaroviek ako aj pri výstavbe komína, kde je potrebný neelastický pevný spoj. Hlavná oblasť použitia je lepenie dodatočných napojovacích dielcov na komínový systém.
Kerathin lepidlo je žiaruvzdorné lepidlo vyrobené z vysokokvalitných minerálnych látok, anorganických pojív a organických pomocných prímesí. TTuhne až po vyschnutí na vzduchu. Tento proces sa môže urýchliť ovplyvnením teploty tesne nad 100 °C. Keramická väzba vzniká pri cca. 1000 °C. Používa sa na lepenie dielcov z keramických vlákien (rohože, platne,vákuovo formované platne) navzájom alebo s inými žiaruvzdornými stavebnými materiálmi, používa sa na lepenie tepelnoizolačných materiálov s hranicou použitia do 800°C.
FASERPLASTje homogénna, hotovo namiešaná plastická hmota z keramických vlákien a anorganických pojív. Tvrdne chemicky po vyschnutí na vzduchu. Používa sa hlavne na utesňovanie škár, vyplňovanie dutých priestorov a thlín, uzatvorenie dilatačných škár, vyplňovanie dutín dvierok pece, čistiacich otvorov, tepelná izolácia napojení dymovodov, výfukových rúr.
FASERPLASTje homogénna, hotovo namiešaná plastická hmota z keramických vlákien a anorganických pojív. Tvrdne chemicky po vyschnutí na vzduchu. Používa sa hlavne na utesňovanie škár, vyplňovanie dutých priestorov a thlín, uzatvorenie dilatačných škár, vyplňovanie dutín dvierok pece, čistiacich otvorov, tepelná izolácia napojení dymovodov, výfukových rúr.
Na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodom, škár otvorených ohnísk a pod. Montáže a lepenie komínových systémov. Opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní. Úplná doba vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke škáry. Po vytvrdnutí tvrdý. Výhody: okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný, tepelná odolnosť do 1200 °C, vysoká priľnavosť k savým i nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.
Na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodom, škár otvorených ohnísk a pod. Montáže a lepenie komínových systémov. Opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní. Úplná doba vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke škáry. Po vytvrdnutí tvrdý. Výhody: okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný, tepelná odolnosť do 1200 °C, vysoká priľnavosť k savým i nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.