.

Aktívne filtre

Krbová mriežka určená pre nasávanie a výfuk vzduchu z teplovzdušných rozvodov. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Max. teplota použitia 150 °C. Čistý prierez bez vnútorného sita je 60% celkovej výfukovej plochy.
Výustka je určená pre napojenie teplovzdušných rozvodov na krbovú mriežku. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Výustku sa osádza na krbovú mriežku bez osadzovacieho rámika. Na výustku sa potom upevňuje teplovzdušný rozvod priemeru o150 mm. Max. teplota použitia 150 °C.
Automatická regulácia horenia je riadená mikroprocesorovou riadiacou jednotkou, ktorá porovnáva okamžitý priebeh horenia s programom ""Optimalizácia procesu horenia"" a na základe vyhodnotenia reguluje množstvo vzduchu do ohniska. Dotykový farebný displej, grafické zobrazenie, vstupné pripojenie až 6 teplotných čidiel, vstupné pripojenie až 4 servopohonov, ovládanie až 4 externých zariadení, vyhodnocovanie priebehu horenia, zobrazenie činnosti pripojených zariadení, multijazyčné zobrazenie, luxusný design, jednoduché ovládanie, konektorové pripojenie, prednastavené ohniská, jednoduchá inštalácia a nastavenie, vstup na dverový kontakt, automatická alebo manuálna prevádzka, možnosť pripojenia na PC, veľký výber príslušenstva. Možnosť ovládať: obehové čerpadlo pri teplovodných krboch, teplovzdušné ventilátory, spalinové ventilátory, zmiešavacie systémy, digestor, spalinové klapky akumulačnej nádrže, pohonné systémy napr. podávač peliet, ďaľšie externé komponenty."
Automatická regulácia horenia je riadená mikroprocesorovou riadiacou jednotkou, ktorá porovnáva okamžitý priebeh horenia s programom ""Optimalizácia procesu horenia"" a na základe vyhodnotenia reguluje množstvo vzduchu do ohniska. Dotykový farebný displej, grafické zobrazenie, vstupné pripojenie až 6 teplotných čidiel, vstupné pripojenie až 4 servopohonov, ovládanie až 4 externých zariadení, vyhodnocovanie priebehu horenia, zobrazenie činnosti pripojených zariadení, multijazyčné zobrazenie, luxusný design, jednoduché ovládanie, konektorové pripojenie, prednastavené ohniská, jednoduchá inštalácia a nastavenie, vstup na dverový kontakt, automatická alebo manuálna prevádzka, možnosť pripojenia na PC, veľký výber príslušenstva. Možnosť ovládať: obehové čerpadlo pri teplovodných krboch, teplovzdušné ventilátory, spalinové ventilátory, zmiešavacie systémy, digestor, spalinové klapky akumulačnej nádrže, pohonné systémy napr. podávač peliet, ďaľšie externé komponenty."
Optimalizátor procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre tradičné teplovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatím. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom.
Optimalizátor procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre tradičné teplovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatím. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom.
Optimalizátor procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre tradičné teplovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatím. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom.
Optimalizátor procesu horenia pre tradičné tepovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatim. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom. Znižuje spotrebu paliva až o 30% ročne.
Optimalizátor procesu horenia pre tradičné tepovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatim. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom. Znižuje spotrebu paliva až o 30% ročne.
Optimalizátor procesu horenia pre tradičné tepovzdušné krby. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Predlžuje proces horenia, udržiava v ohnisku stálu teplotu a chráni ohnisko pred vychladnutím alebo prehriatim. Obsahuje snímač teploty spalín Termopara 1300 °C, spolupracuje s dverovým kontaktom. Znižuje spotrebu paliva až o 30% ročne.
Sada regulácie procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre krby s teplovodným výmenníkom. Riadi obehové čerpadlá zásobníka TÚV a rozvodov ÚK. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Obsahuje tri snímače teploty. Zariadenie má funkciu ochrany okruhu pred zamrznutím. Variant prevádzky TÚV+ÚK alebo bez TÚV.
Sada regulácie procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre krby s teplovodným výmenníkom. Riadi obehové čerpadlá zásobníka TÚV a rozvodov ÚK. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Obsahuje tri snímače teploty. Zariadenie má funkciu ochrany okruhu pred zamrznutím. Variant prevádzky TÚV+ÚK alebo bez TÚV.
Sada regulácie procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre krby s teplovodným výmenníkom. Riadi obehové čerpadlá akumulačnej nádoby, zásobníka TÚV a rozvodov ústredného kúrenia. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Obsahuje tri snímače teploty. Regulácia je vhodná do systému s akumulačnou nádržou.
Sada regulácie procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre krby s teplovodným výmenníkom. Riadi obehové čerpadlá akumulačnej nádoby, zásobníka TÚV a rozvodov ústredného kúrenia. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Obsahuje tri snímače teploty. Regulácia je vhodná do systému s akumulačnou nádržou.
Sada regulácie procesu horenia s grafickým zobrazovacím displejom pre krby s teplovodným výmenníkom. Riadi obehové čerpadlá akumulačnej nádoby, zásobníka TÚV a rozvodov ústredného kúrenia. Plynulo reguluje vzduchovú klapku, ktorá privádza vzduch pre horenie do ohniska. Obsahuje tri snímače teploty. Regulácia je vhodná do systému s akumulačnou nádržou.
Detektor je určený pre nepretržitý monitoring oxidu uhoľnatého a výbušných zmesí tohto plynu. Kontrola prebieha cyklickým meraním koncentrácie CO v okolitom vzduchu. Po prekročení určitej hodnoty CO v danom časovom intervale sa zapína optický a akustický poplachový signál detektora.
Automatická regulácia horenia je riadená mikroprocesorovou riadiacou jednotkou, ktorá porovnáva okamžitý priebeh horenia s programom ""Optimalizácia procesu horenia"" a na základe vyhodnotenia reguluje množstvo vzduchu do ohniska. Dotykový farebný displej, grafické zobrazenie, vstupné pripojenie až 6 teplotných čidiel, vstupné pripojenie až 4 servopohonov, ovládanie až 4 externých zariadení, vyhodnocovanie priebehu horenia, zobrazenie činnosti pripojených zariadení, multijazyčné zobrazenie, luxusný design, jednoduché ovládanie, konektorové pripojenie, prednastavené ohniská, jednoduchá inštalácia a nastavenie, vstup na dverový kontakt, automatická alebo manuálna prevádzka, možnosť pripojenia na PC, veľký výber príslušenstva. Možnosť ovládať: obehové čerpadlo pri teplovodných krboch, teplovzdušné ventilátory, spalinové ventilátory, zmiešavacie systémy, digestor, spalinové klapky akumulačnej nádrže, pohonné systémy napr. podávač peliet, ďaľšie externé komponenty."
Automatická regulácia horenia je riadená mikroprocesorovou riadiacou jednotkou, ktorá porovnáva okamžitý priebeh horenia s programom ""Optimalizácia procesu horenia"" a na základe vyhodnotenia reguluje množstvo vzduchu do ohniska. Dotykový farebný displej, grafické zobrazenie, vstupné pripojenie až 6 teplotných čidiel, vstupné pripojenie až 4 servopohonov, ovládanie až 4 externých zariadení, vyhodnocovanie priebehu horenia, zobrazenie činnosti pripojených zariadení, multijazyčné zobrazenie, luxusný design, jednoduché ovládanie, konektorové pripojenie, prednastavené ohniská, jednoduchá inštalácia a nastavenie, vstup na dverový kontakt, automatická alebo manuálna prevádzka, možnosť pripojenia na PC, veľký výber príslušenstva. Možnosť ovládať: obehové čerpadlo pri teplovodných krboch, teplovzdušné ventilátory, spalinové ventilátory, zmiešavacie systémy, digestor, spalinové klapky akumulačnej nádrže, pohonné systémy napr. podávač peliet, ďaľšie externé komponenty."
Automatická regulácia Romotop DIRECT optimalizuje horenie v ohnisku a tým zaisťuje ekonomické a ekologické spaľovanie paliva. Súčasne zabezpečuje rovnomernejšie a dlhšie vykurovanie priestoru na jednu priloženú dávku paliva. Čo má tiež pozitívny dopad na hygienu vykurovaného priestoru. Balenie obsahuje riadiacu jednotku Romotop DIRECT, krabičku na zamurovanie, teplotný snímač so závitovým dielcom, servomotor s montážnym príslušenstvom vrátane kabeláže. Automatická regulácia Romotop DIRECT znižuje nebezpečenstvo prekurovania krbovej vložky a tým aj prekurovanie vykurovaných priestorov. Týmto zvyšuje bezpečnosť prevádzky krbovej vložky obzvlášť pri jej prevádzkovaní v nízkoenergetických domoch a predlžuje životnosť krbovej vložky.
Automatická regulácia Romotop DIRECT optimalizuje horenie v ohnisku a tým zaisťuje ekonomické a ekologické spaľovanie paliva. Súčasne zabezpečuje rovnomernejšie a dlhšie vykurovanie priestoru na jednu priloženú dávku paliva. Čo má tiež pozitívny dopad na hygienu vykurovaného priestoru. Balenie obsahuje riadiacu jednotku Romotop DIRECT, krabičku na zamurovanie, teplotný snímač so závitovým dielcom, servomotor s montážnym príslušenstvom vrátane kabeláže. Automatická regulácia Romotop DIRECT znižuje nebezpečenstvo prekurovania krbovej vložky a tým aj prekurovanie vykurovaných priestorov. Týmto zvyšuje bezpečnosť prevádzky krbovej vložky obzvlášť pri jej prevádzkovaní v nízkoenergetických domoch a predlžuje životnosť krbovej vložky.
Automatická regulácia Romotop DIRECT optimalizuje horenie v ohnisku a tým zaisťuje ekonomické a ekologické spaľovanie paliva. Súčasne zabezpečuje rovnomernejšie a dlhšie vykurovanie priestoru na jednu priloženú dávku paliva. Čo má tiež pozitívny dopad na hygienu vykurovaného priestoru. Balenie obsahuje riadiacu jednotku Romotop DIRECT, krabičku na zamurovanie, teplotný snímač so závitovým dielcom, servomotor s montážnym príslušenstvom vrátane kabeláže. Automatická regulácia Romotop DIRECT znižuje nebezpečenstvo prekurovania krbovej vložky a tým aj prekurovanie vykurovaných priestorov. Týmto zvyšuje bezpečnosť prevádzky krbovej vložky obzvlášť pri jej prevádzkovaní v nízkoenergetických domoch a predlžuje životnosť krbovej vložky.