.

Aktívne filtre

Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor na osadzovací rámik v stene miestnosti. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 180 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 116 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 169 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 116 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 169 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 116 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 169 cm2 z celkovej nasávacej plochy.
Pre nasávanie vzduchu pre horenie z exteriéru. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Vyvŕtajte otvor v stene miestnosti ? 180 mm. Mriežka sa osádza do otvoru a priskrutkujte. Max. teplota použitia 180 °C. Čistý prierez je 116 cm2 z celkovej nasávacej plochy.