.

Aktívne filtre

Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Kalcium-silikátová doska natretá zákl. náterom. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Montážny rozmer 49x49 cm. Max. teplota použitia 180 °C.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Kalcium-silikátová doska natretá zákl. náterom. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Montážny rozmer 49x49 cm. Max. teplota použitia 180 °C.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Kalcium-silikátová doska natretá zákl. náterom. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Montážny rozmer 25x25 cm. Max. teplota použitia 180 °C.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Kalcium-silikátová doska natretá zákl. náterom. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Montážny rozmer 30x45 cm. Max. teplota použitia 180 °C.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Kalcium-silikátová doska natretá zákl. náterom. Trieda reakcie na oheň A1/A2. Montážny rozmer 45x30 cm. Max. teplota použitia 180 °C.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Montážny rozmer 25x25 cm.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Montážny rozmer 30x45 cm.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Montážny rozmer 45x30 cm.
Pre kontrolu a čistenie v teplovzdušnom priestore. Montážny rozmer 45x45 cm.