.

.

Detektor koncentrácie oxidu uhoľnatéhoAAA vizuálna a zvuková signalizácia

Detektor je určený pre nepretržitý monitoring oxidu uhoľnatého a výbušných zmesí tohto plynu. Kontrola prebieha cyklickým meraním koncentrácie CO v okolitom vzduchu. Po prekročení určitej hodnoty CO v danom časovom intervale sa zapína optický a akustický poplachový signál detektora.
18168

Vybrané kategórie produktov

Vybrané produkty